|

|

|

MyAR Julle on osa MOI -kehittämisohjelman kokonaisuutta.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma tuottaa pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja pienten lasten (0-8-vuotiaat) monilukutaidon edistämiseen. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Playful Learning Center.

www.monilukutaito.com

Pedagoginen suunnittelu: Kristiina Kumpulainen

Visuaalinen ja funktionaalinen suunnittelu: Kristiina Kumpulainen ja Maroy Oy

Toteutus: Maroy Oy

Copyright: Kristiina Kumpulainen & Maroy Oy

Tämä digitaalinen sovellus on kehitetty edistämään pienten lasten monilukutaidon kehittymistä. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Keskeistä monilukutaidossa on kyky hankkia, käyttää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tekstejä ja niiden sisältöjä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä erilaisia välineitä hyödyntäen.

Sovellusta voidaan hyödyntää läpi opetussuunnitelman eri sisältöjen käsittelyssä. Se tukee lasten mielikuvittelua ja tarinointia heitä kiinnostavista ilmiöistä. Sovellus sopii hyvin esimerkiksi lasten luontokokemusten dokumentointiin, jakamiseen ja käsittelyyn.

Tallentaminen ja jakaminen omalta laitteeltasi: Voit jakaa omalle laitteellesi tallennetut kuvat sähköpostilla tai tekstiviestillä esimerkiksi vanhemmille.

Huom! Alaikäisen lapsen kuvaamiseen ja hänestä otettujen kuvien jakamiseen tulee olla lapsen huoltajien lupa.

Jos haluat jakaa Instagramissa: Tallenna Julle-kuvasi #MyARJulle Instagramiin, jotta muutkin löytävät sinun Jullesi. Muistathan, että Instagram on K13 ja jakamisen tulee tapahtua täysi-ikäisen valvojan läsnäollessa ja hyväksymänä.

Sinun yksityisyytesi on meille ensisijaisen tärkeää ja suojaamme sitä kaikin keinoin. Noudatamme yksityisyytesi suojaamiseksi EU:n määrittelemää GDPR eli tietosuoja-asetusta. Käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen MyAR Julle sovelluksen käyttöä varten. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti olemme riskien rajoittamiseksi suorittaneet tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit. Vaikutustenarvioinneissa analysoidaan mahdollisia tietoihisi kohdistuvia riskejä, sekä kaikkia toimia, joihin on ryhdyttävä riskin välttämiseksi tai minimoimiseksi.

Sovellusta käyttäessäsi MyAR Julle pyytää lupaa laitteesi kameran käyttöön sekä tallentamiseen. Sinun tulee hyväksyä nämä kohdat, jotta MyAR Julle -sovellus toimii laitteellasi.

MyAR Julle-sovellus ei tallenna eikä julkaise ottamiasi kuvia ilman lupaasi muualle kuin sinun omaan laitteeseesi. Luvallasi saatamme julkaista Julle-kuvasi mainoskäyttöön verkkosivuillamme. Luvan kanssa tallentamamme kuvat voi pyytää poistamaan koska tahansa.

Copyright: Kristiina Kumpulainen & Maroy Oy.